Nuttige Informatie

Wie mag alarm- en camerasystemen verkopen en plaatsen (bron : www.vigiliz.be):

https://vigilis.ibz.be/Pages/main.aspx?Culture=nl&pageid=beveiliging/onderneming

 

De wetgever verplicht ons als erkend beveiligingsonderneming u in te lichten over het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen.

Koninklijk besluit van 15 februari 2010: meldingsplicht via www.registreerjealarm.be binnen de 10 dagen na indienststelling.

 

Camera wetgeving.

De FOD Binnenlandse zaken heeft een nieuwe applicatie gelanceerd voor de aangifte van bewakingscamera’s bij de politiediensten: www.aangiftecamera.be.

De registratie is gratis.             

Het is de verantwoordelijkheid van de klant die de bewakingscamera’s moet aangeven. Ofwel dient de klant zelf zijn aangifte in ofwel kan hij deze opdracht toevertrouwen aan de alarmcentrale.  Wij als installateur kunnen geen aangifte indienen voor een klant.

Eigenaars van bestaande bewakingscamera’s die reeds werden aangegeven bij de Privacycommissie hebben tijd tot 25 mei 2020 om hun aangifte opnieuw te doen via het nieuwe systeem.   


Meer info en een handleiding kunt u raadplegen op  https://www.besafe.be/nl

© 2021 DelFa Protection - Tessenderlo

CONTACT

DelFa Protection BVBA

Rodeheide 15

3980 Tesssenderlo

BE 0830 539 536

Vergund door IBZ als onderneming

voor alarmsystemen en camerabewaking

IBZ : 20 1997 11

Tel: 013 32 87 00

info@delfaprotection.be